Zájezdy Vstupenky Dálniční známky Last Minute
Obrázek

Poznávací zájezdy

Vyberte si z naší nabídky poznávacích zájezdů ZDE

 

BENÁTKY A OSTROVY KARNEVAL A SLAVNOST GONDOL

Pohádkové město na laguně s paláci, mosty a gondolami. Ostrovy Murano a Burano uchvátí romantikou, karnevalový průvod masek ještě v době Valentina to je romantika pro zamilované a slavnost gondol s nostalgickými písněmi gondoliérů potěší každého a zažijete ještě slavnost či umělecký festival.

 

Únor 4denní zájezd v době konání slavného Benátského karnevalu masek. BEZ NOČNÍHO PŘEJEZDU!

1. den: odjezd v ranních hodinách do LIDO DI JESOLO, ubytování

2.- 3. den: BENÁTKY, prohlídka historického města, Piazza S. Marco s bazilikou, Dóžecí palác a kampanila, karnevalový průvod  masek, divadelní a hudební představení na ulicích, volný program; lodí po kanále a na ostrovy Murano či Burano, event. Torcello, kdysi hlavní sídlo biskupa, odjezd večer

4. den: návrat do v ranních hodinách ráno

Cena: zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel (2lůž. poko­je) se snídaní, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnu­je vstupné (cca 30 €) a cesty lodí (dvoudenní 23 €


Královské město Krakov

Klenot mezi polskými městy. Pro­hlídku města se zvláštním zřetelem na památky UNESCO a návštěvu královského zámku Wawel vystřídá zážitek ze solného dolu Vělička či kouzelná příroda Ojcowského NP, v říjnu a prosinci slasti trhů a pohoda aquaparku.

   
  Termín na vyžádání

1. den: odjezd z Havl.Brodu v ranních hodinách ,

2. den: KRAKOV (UNESCO), královský zámek Wawel, katedrála, Královská cesta, chrám P. Marie s největším gotickým oltářem na světě, Sukiennice, Barbakan, Collegium Maius, variantně muzeum Czartoryských (mj. Leonardo: Dáma s hranostajem)+ zajímavosti Krakova

3.den: solný důl Vělička (komplex kaplí v soli, UNESCO), KRAKOV, krakovská židovská čtvrť Kazimierz (UNESCO),

4. den: Kalwaria Zebrzydowska (UNESCO), významné polské poutní místo s nejrozsáhlejší kalvárií, 41 kaplí v okolních kopcích vycházková trasa, návrat do Prahy pozdě večer

Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel (2x se snídaní), průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné a fakultativní služby (100 PLZ).

Příplatek 1.100 Kč za 1 lůžkový pokoj.

Příplatek 400 Kč za 2x večeři.


ŘÍM, NEAPOL, CAPRI

5denní zájezd za krásami Neapolského zálivu lůžkovým autobusem ...Jen dva dny z dovolené.

1. den: odjezd z Prahy ve 12 hod. (při větším počtu účastníku i z HB),

2. den: NEAPOL, přístav Santa Lucia, výlet lodí na ostrov Capri, Modrá jeskyně, koupání, ubytování

3. den: Vesuv,turistika ke kráteru, POMPEJE, archeologický areál se základy lidnatého starověkého města zničeného při výbuchu Vesuvu

4. den: ŘÍM a VATIKÁN, návštěva muzeí, ŘÍM, Coloseum, Vítězné oblouky, Forum Romanum, Kapitol, Benátské náměstí, Santa Maria Maggiore, San Pietro in Vincoli

5. den: návrat odpoledne

 Termín  Cena
 na vyžádání
 6.990 Kč

Cena: zahrnuje dopravu lůžkovým busem, 2x hotel s polopenzí, průvodce; nezahrnuje vstupné a loď na Capri (60€), pojištění léčebných výloh.

Příplatek: 140 Kč za komplexní pojištění


BERLÍN, VELKÁ MUZEJNÍ A GALERIJNÍ NOC

Noc z 29.8. na.30.8. volné vstupy do 60 muzeí a galerií za jednotnou cenu 15 € vč. jízdného,

dále vernisáže, happeningy, hudební a taneční vystoupení. Doprava mezi muzei zajištěna speciálními autobusy, zdarma. www.lange-nacht-der-museen.de

Program zájezdu:

1.den: odjezd z Prahy ( při větším počtu účastníků z HB) ve 14 hodin, dojezd do Berlína

2.-3. den: BERLÍN, celodenní prohlídka města s průvodcem nebo individuálně, možnost prohlídek výstav, od 18.00-02.00 hod. dlouhá muzejní a galerijní noc, odjezd z Berlína ve 2:30 hodin, návrat v ranních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem,1x hotel(2lůž.pokoj s přísl.), 1x snídaně, průvodce, nezahrnuje speciál. jízdné (cca 15€). Příplatek 500 Kč za jednolůžkový pokoj.

Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění

Termín  Cena
na vyžádání
 2.990 Kč

AMSTERDAM A BRUSEL - Za poznáním uměním a přírodou

Brusel, Amsterdam, evropská velkoměsta, po staletí útočiště volnomyšlenkářů, hugenotů, židů, disidentů či hippies, významná kulturní centra, ráj muzeí a galerií. (Rembrandt, Gogh, Rubens), brusírny diamantů, belgické pivo a pralinky … A slavnost Sail * – největší setkání lodí na světě ( jednou za 5let). Největší setkání lodí na světě (křižníky, repliky historických lodí, námořní lodě a plachetnice), očekává se na 2,5 milionu návštěvníků a několik tisíc lodí (např.  ruský čtyřstěžník Sedov, dlouhý 114 metrů, italský armádní trojstěžník Amerigo Vespucci…) vše pod záštitou královského páru; doprovodné akce, ohňostroj.

1. den: odjezd v odpoledních hodinách (při větším počtu účastníků z HB,Jihlava, jinak Praha) přes SRN

2.-3. den: AMSTERDAM, historické město, malebné kupecké domy nad kanály, přístav, barevný květinový trh, Coffeshop, umělecká atmosféra města, exkurze do brusírny diamantů, projížďka lodí po kanálech a muzea: Rijksmuzeum (Rembrandt a nizozemské umění). Muzeum Vincenta van Gogha (200 obrazů a 600 kreseb), moderní architektura, prohlídka Amsterdam Arény (sídlo AJAXU), expozice Heineken (expozice výroby piva), Rembrandtův dům nebo dům Anne Frankové

4. den: BRUSEL, „hlavní město Evropy" s nejkrásnějším náměstím, Královská umělecká muzea (Rubens, Cranach, Breugel, Rembrandt), belgické pivo (překvapení) a pralinky

5. den: návrat v odpoledních hodinách

 Termín  Cena
 na vyžádání  
 5990 Kč
na vyžádání  5990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x hotel (2-3lůž. pokoje), průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné, cesty lodí a metrem (50€).

Příplatek 360 Kč za 2x snídaně


Horský a jezerní ráj

Krása nedotčené přírody Julských Alp v podobě vodopádů, soutěsek, jezer, pramenů a krasových jeskyní v kom­binaci s koupáním v Jadranu i procházkou podél slovinských jezer, starými městy, hrady, dobrým jídlem a pitím ... To vše vás čeká ve Slovinsku. 

1. den: odjezd ve večerních hodinách *, transfer přes Rakousko

2.  den: perly Julských Alp: turistika v soutěsce Vintgar, BLED, Bledské a Bohinjské jezero, lanovka na horu Vogel, překrásné výhledy na barevný podzim, turistika k vodopádu Savica, večerní procházka podél jezera

3. den: Triglavský NP, Planica, pramen Nadiža, KRAJSKA GORA, prameny Sávy, plavba lodí po jezeře Bohinj, rázovitá obec Stará Fužina

4.  den: jeskyně slovinského krasu:, (UNESCO), Postojenské jeskyně, největší kráp­níkové jeskyně Evropy a Predjamski Grad ve skalách a nad kaňonem a tajnou jeskyní, kde žil pověstný zbojník Erasmus Lueger

5. den: návrat dopoledne

* při větším počtu účastníku z HB, jinak Praha

 Termín  Cena
na vyžádání  6.490 Kč
na vyžádání  6.490 Kč

Cena zahrnuje:dopravu autobusem, 2x hotel (2lůž. pokoje), 2x polopenzi, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné a lanovky (40€). Příplatek 900 Kč za 1lůžkový pokoj.


TERMÁLNÍ WELLNESS VÍKEND V HEVÍZU

Každý se rád vrací do pohody, kde se dobře jí, pije, kde je co k vidění a kde jsou léčivé termální lázně na každém kroku, kde voní paprika a guláš a v hospůdkách se tančí pravý čardáš. Termální lázně: Hévíz, Zalakaros

BEZ nočního přejezdu

1. den: odjezd v ranních hodinách, transfer do Maďarska, SOPRON, nejkrásnější středověké město Maďarska, Belváros, věž, možnost ochutnávky zdejších vín, cesta Zadunajím do Hevízu, ubytování ve wellnesshotelu, hotelové lázně, večerní procházka městečkem.

2. den: HEVÍZ, koupání v hotelových bazénech, využití léčebných procedur nebo koupel v největším evropském termálním jezeře Gyógytó, fakultativně večerní posezení v čárdě (typická maďarská hospůdka) s živou hudbou a tancem.

3. den: ZALAKAROS, pobyt v moderním areálu termálních lázní, večeře a ochutnávka vín ve sklípku,

pozdě večer na odjezd do Čech

4. den: návrat v brzkých ranních hodinách

 Termín  Cena
 na vyžádání
 4990 Kč

Cena zahrnuje:dopravu autobusem, 2x hotel (2lůž. pokoje), hotelové termální bazény, 1x večeři a ochutnávku vína, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje další vstupné do lázní.

Příplatek: 1.200 Kč za 1 lůžkový pokoj.

Příplatek 600 Kč  za 2x večeři.

Ubytování a stravování: v hotelu v lázních Hevíz propojeným s léčebným zařízením a termálním pramenem, vnitřním a venkovním bazénem, fakult. procedury: masáž, bahenní zábaly, vodní gymnastika.

Termální lázně: Hévíz , Zalakaros: hotelové lázně (nemoci pohybového ústrojí, chronické zánětlivé a degenerativní choroby páteře a kloubů, svalové, revmatické a kloubní bolesti).


LÁZNĚ HAJDÚSZOBOSZLÓ A SLAVNOSTI KVĚTIN

Nadchly Vás nejmodernější lázně Maďarska Hajdúszoboszló a chcete si užívat v léčivých vodách termálů? Chcete poznat kraj v době největších slavností Maďarska - květinového festivalu v Debrecenu? Pobytový zájezd do termálních lázních v době slavností a cestujete v leže.

1. den: ve velmi pozdních hodinách, transfer přes Slovensko

2. den: cesta kolem Tiszských jezer se zastávkou u jezera, přejezd do HAJDÚSZOBOSZLÓ, návštěva Národního parku Hortobágy (Pastýřské muzeum, Devítidírkový most, vahadlové studně), fakult. bryčkou po pustě, pozorování bílého rohatého dobytka, divokých koní a ovcí račky a jezdeckého umění hajdúků, typická keramika, ubytování a odpoled­ní koupel v lázních (v ceně),

3. den: DEBRECEN, návštěva botanické zahrady a prohlídka města, barvitý festival u příležitosti státního svátku Maďarska a karneval květin, krojované průvody s hudbou, pobyt v městských termálních lázních, možnost večeře, ...a na závěr ohňostroj, pozdní návrat

4. den: celodenní koupání v termálních lázních HAJDÚSZOBOSZLÓ, areál s desítkami vnitřních i venkovních bazénů, vířivek a romantických zákoutí lázeňského parku s jezírkem a řadou typických hospůdek s maďarskými specialitami a rozsáhlý moderní aquapark, fakultativně posezení v maďarské čárdě s hudbou a tancem

5. den: návrat v ranních hodinách

 Termín  Cena
 na vyžádání
 5.990 Kč

Cena zahrnuje dopravu lůžkovým autobusem, 2x ubytování v hotelu, 2x polopenze(bufet), průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné (50€).

Příplatek 1.000 Kč za 1 lůžkový pokoj.

Lázně: Hajdúszoboszló, obrovský lázeňský park s veškerým vybavením, voda 36-38°C teplá s obsahem jódu a sloučenin síry, (pohybové ústrojí, gynekologické a kožní potíže); lázně v hotelu v Hajdúszoboszló (v ceně), příjemné termální bazény, možnost sauny a masáží za příplatek; Debrecen, moderní městské termální lázně.

 

© 1991-2023 Adatour | adatour@adatour.cz | Tel.: +420 569 428 464, +420 569 427 683 | Mobil: +420 605 246 758
CK Jana Fischerová - ADA TOUR, Havlíčkovo náměstí 56, 580 01 Havlíčkův Brod

Doporučujeme: Doutníky a káva | Koupelnové studio SAPHO HB | Tvorba www stránek a grafické práce

TOPlist